Vi kan tilby veiledning på det du måtte lure på innenfor musikkbransjen, både ved hjelp ulike arrangementer du kan delta på, og gjennom personlig rådgiving. Kan vi ikke hjelpe deg selv, har vi et stort nettverk og kan kontakte eksterne krefter som kan gi deg svar.

Vi kan hjelpe deg enten du trenger å lufte noen idéer, tilbakemelding på en søknadstekst eller et prosjekt, råd om beste framgangsmåte for markedsføring og promotering, eller noe helt annet!

Vi har også en søkbar mentorordning gjennom «Session – mentor – master» hvor du kan få en mentor på et område du trenger oppfølging på.

Vi arrangerer også en rekke ulike kurs og fagdager i løpet av året. Se kommende arrangementer her.