ØKS er et kompetansesenter for musikklivet, og alle som lever av musikk eller ønsker å leve av musikk.

I tillegg til prosjekter og kurs, har vi også en del andre tjenester:

Søknadsskriving
Utleie av PA
Veiledning