ARRANGØR: ØKS gjennomfører jevnlig fagdager, kurs og nettverkssamlinger for konsert- og festivalarrangører i vår region. ØKS har også vært delaktige i å bygge opp arrangørkompetanse hos unge arrangører gjennom å utvikle kursrekker og prosjekter i samarbeid med blant annet Drammen kommune.

Vi har også ambisjoner om å etablere et arrangørnettverk, som vil styrke og gjøre arrangørmiljøet i regionen mer bærekraftig.

Ta gjerne kontakt med oss for individuell veiledning.